Loading...
Profil działalności 2018-04-04T20:14:57+00:00

lindschulte_ikonka

Zakres działalnośći

Budownictwo kubaturowe i inżynierskie

 • Odlewnie ciśnieniowe produktów z aluminium,

 • Zakłady przetwórstwa złomu aluminiowego,

 • Zakłady produkujące wyroby z wełny mineralnej,

 • Zakłady produkujące opakowania foliowe,

 • Zakłady produkcji z branży Automotive,

 • Zakłady obróbki mechanicznej,

 • Mroźnie,

 • Hale przemysłowe i magazynowe,

 • Magazyny wysokiego składowania,

 • Budynki biurowe oraz infrastruktura techniczna,

 • Obiekty liniowe.

lindschulte_ikonka

Dokumentacja projektowa

Etap przygotowania inwestycji

 • Wykonanie projektu koncepcyjnego,

 • Analiza kosztowa planowanej inwestycji,

 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji,

 • Wykonanie badań geotechnicznych,

 • Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej.

Projekt budowlany

 • Zagospodarowanie terenu,

 • Architektura,

 • Konstrukcja,

 • Branże: drogowa, sanitarna, elektryczna, ppoż.

Dokumentacja przetargowa

 • Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,

 • Opracowanie specyfikacji wykonania robót.

Projekt wykonawczy

lindschulte_ikonka

Nadzór inwestycyjny

Zastępstwo inwestorskie – inżynier kontraktu

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji. Obok usług projektowych, wspieramy naszych zleceniodawców na etapie:

 • Przygotowania i organizacji przetargów,

 • Reprezentowania interesów inwestora przed i w trakcie wdrażania inwestycji,

 • Nadzoru nad realizacją inwestycji,

 • Nadzoru inwestorskiego w formie inżyniera kontraktu,

 • Koordynacji międzybranżowej.

Towarzyszymy naszym inwestorom od momentu opracowania wstępnej koncepcji do chwili przekazania gotowego obiektu, kierując się:

 • Potrzebą i wolą inwestora,

 • Jakością materiałów i jakością wykonawstwa,

 • Ekonomicznością rozwiązań,

 • Optymalizacją kosztów budowy,

 • Terminowością.